Profil

Spoločnosť PRESS Design s.r.o podniká na trhu v oblasti strojárskeho priemyslu od roku 2003.


Zabezpečujeme vývoj, konštrukciu a strojársku výrobu pre rôzne odvetvia priemyslu od jednoduchých súčiastok až po kompletné stroje a technologické celky. Medzi naše hlavné prednosti patrí flexibilita a bohaté skúsenosti z vývoja strojov a zariadení s konštrukčným včlenením hydraulických, pneumatických a elektrických prvkov a agregátov.

Disponujeme rôznymi strojárskymi technológiami pre výrobnú činnosť:


predovšetkým pre výrobu nami navrhnutých strojov a zariadení ale i výrobu podľa poskytnutej dokumentácie alebo návrhu zákazníka ako napríklad:

 • Kovové konštrukcie, výroba a oprava strojov a zariadení. 
 • Produktovody a rozvody vzduchu
 • Manipulátory, uchopovacie moduly, manipulačné vozíky, dopravníkové cesty
 • Skladovacie, prepravné a miešacie nádoby a zásobníky
 • Prístupové a obslužné podesty

výrobu a montáž interiérových a exteriérových stavebných prvkov z nerezových materiálov ako napríklad:

 • Zábradlia pre balkóny a loggie
 • Zábradlia pre schodištia a terasy
 • Zábrany pre francúzske okná
 • Design regálových systémov pre obchodné priestory

Zároveň spoločnosť poskytuje pre svojich zákazníkov inžiniersko – poradenskú a projekčnú činnosť ( komplexné služby konštrukčnej kancelárie ).

Inžiniersko-poradenská činnosť sa venuje


 • Technickému poradenstvu pri parametrizácii požiadaviek na technologické, manipulačné a obslužné zariadenia, s ohľadom na zefektívnenie a skvalitnenie výroby prostredníctvom jednotlivých strojov a zariadení tvoriacich jestvujúce i nové výrobno-technologické celky.
 • Implementácii relevantných požiadaviek objednávateľa v predprojektovej príprave a počas tvorby realizačnej projektovej dokumentácie.
 • Zabezpečeniu návrhov riešenia technických problémov súvisiacich s vyhotovením projektu skutkového vyhotovenia, samotnou inštaláciou a oživovaním zariadení a výrobno – technologických časti závodu.

Pre udržanie konkurencieschopnosti produkcie v európskom priestore, spoločnosť neustále investujeme do rozvoja technológií a inovačného potenciálu svojich zamestnancov. Naše riešenia sú vytvorené spoluprácou tímu vývojových konštruktérov pomocou výpočtovej techniky a 3D vizualizácie. Snahou našej spoločnosti je ponúkať a realizovať komplexné riešenia individuálnych potrieb našich klientov. 

Roky skúseností v číslach

100

Spokojných klientov

200

Hotových projektov

90%

Bussines growth