Jednoúčelové zariadenia

Jednoúčelové stroje sú unikátne ( originálne )  riešenia prispôsobené požiadavkám klienta. Konštrukčný tím spoločnosti vyvíja a konštruuje zariadenia určené na vykonávanie nielen opakovanej činnosti vo výrobe, pričom výrazne šetria čas, zvyšujú kvalitu, eliminujú chybovosť aj vznik pracovných rizík, zlepšujú ergonómiu, zvyšujú komfort obsluhy, skvalitňujú výrobný proces a znižujú jeho náklady.

Spoločnosť navrhuje a vyrába jednoúčelové stroje pre rôzne segmenty priemyslu.

Výrobky sú zostavené z dielcov vlastnej výroby a nakupovaných štandardných komponentov popredných výrobcov. Ak si to aplikácia vyžaduje, zariadenia sú dodávané komplexne vrátane elektroinštalácie a riadiaceho systému.

  • Výrazná úspora času pri montážach
  • Zvyšovanie kvality
  • Eliminácia chybovosti pri montáži
  • Zlepšenie ergonómie
  • Zníženie zaťaženia pracovníkov
  • Odstránenie náročnosti
  • Zvýšenie komfortu obsluhy
  • Zníženie pracovných rizík