Lisy monoblokové

Lisy sú koncipované ako monobloková konštrukcia pozostávajúca z lisovacej komory, nad ktorou sú integrované vedenia stabilizačných tyčí a agregát pre pohon lisovacej platne.

PNEUMATICKÉ LISY

Lisovacie ústrojenstvo pneumatické obsahuje priamočiary pneumatický valec, prostredníctvom ktorého je vyvodzovaná deformačná sila na prítlačnú platňu. Prítlačná platňa vykonáva v lisovacej komore vertikálny priamočiary vratný pohyb. Vo vrchnom ráme komory sú umiestnené klzné vedenia vodiacich tyčí pre stabilizáciu horizontálnej polohy prítlačnej platne.

Ovládanie pneumatické – v  čelnej časti je umiestnená dvojtlačidlová riadiaca jednotka s bezpečnostným prepojením na dvierka komory. Na zadnej stene komory sú držiaky na viazaciu pásku.

Stlačený vzduch – je zdrojom energie pneumatického lisu. Za predpokladu, že budúci prevádzkovateľ už vlastní zariadenie na výrobu stlačeného vzduchu, znižuje táto skutočnosť obstarávacie a prevádzkové náklady na lisovacie zariadenie.

Prednosti pneumatického pohonu:

  • pneumatický pohon neprodukuje žiadne ekologicky škodlivé odpady. (oleje, mazivá, elektromagnetické pole….),
  • čisté a nehlučné pracovné prostredie,
  • možnosť absolútneho vylúčenia elektrickej inštalácie čoho dôsledkom je odstránenie zdrojov porúch v tejto oblasti a tým i zvýšenie spoľahlivosti a životnosti,
  • minimalizácia možnosti vzniku požiaru,

HYDRAULICKÉ LISY

Lisovacie ústrojenstvo hydraulické – obsahuje hydraulický agregát a hydraulický valec prostredníctvom ktorého je vyvodzovaná deformačná sila na prítlačnú platňu. Prítlačná platňa vykonáva v komore priamočiary – vratný pohyb v zvislom smere. Vo vrchnom ráme komory sú umiestnené vedenia vodiacich tyčí pre stabilizáciu horizontálnej polohy prítlačnej platne.

Ovládanie  elektrické – v  čelnej časti je umiestnený elektrický rozvádzač s ovládacími tlačidlami s bezpečnostným prepojením na plniace dvierka komory. V zadnej časti komory sú držiaky na viazaciu pásku.

Prednosti hydraulického pohonu:

  • stroj je možné umiestniť aj vo vonkajších priestoroch pod prístreškom,
  • jednoduché pripojenie k rozvodu energie,
  • schopnosť pracovať pri znížených teplotách
  • vyšší komfort ovládania.

Technické parametre monoblokových lisov TYPU MH, CH, a CP

TECHNICKÉ PARAMETRE JEDNOTKYPRESS MH.10PRESS CH.05PRESS CP.04
Merný tlak/ kPa /270290240
Lisovacia sila/ tona /9±5%5 ±5 %4 ± 5%
Plniaci otvor /d x v// mm /720 x 400570 x 350
Rozmery balíka /d x š x v// mm /700x500x550-700570 x 360 x 550 – 700
Hmotnosť balíka/ kg /40÷130 1)15÷70 1)
Počet viazacích miest/ ks /22
Rozmery stroja /d x š x v// mm /820 x 890 x 2 150660 x 450 x 1 900630 x 430 x 1840
Príkon / napätie/ kW / V /Hz /1,5 / 3×400 / 501,5 / 3×400 (230) / 50o
Elektrické krytie/ – /IP 54IP54o
Prevádzkový tlak oleja/ MPa /16160,8 2)
Hmotnosť stroja/ kg /450215230

 1) Podľa druhu lisovaného materiálu ( merná hmotnosť )

 2) Prevádzkový tlak vzduchu

Konštrukčné usporiadanie

Lisovacia komora je rovnaká pre oba pohony. Delené čelné dvere umožňujú plnenie lisovacieho priestoru z čelnej strany komory. Plnenie vykoná obsluha cez hornú časť čelných dverí. Pri pootvorení čelných dverí počas lisovania, dôjde k okamžitému prerušeniu pohybu prítlačnej platne. Pri plnení lisovacej komory nemožno spustiť lisovanie. V čelných dverách a zadnej stene kontajnera sú umiestnené hroty na obmedzenie spätného nárastu balíka pri odľahčení balíka.

Pootvorenie čelných dverí po dolisovaní balíka, uskutoční obsluha pootočením uzatváracej páky kontajnera čím dôjde k uvoľneniu zámkov dverí a tie sa pootvoria len po nárazovú poistku. Po prekonaní nárazovej poistky je možné dvere otvoriť úplne, čím vzniká priestor pre zviazanie balíka (najlepšie viazacou páskou, špagátom alebo drôtom). Vytiahnutie balíka je pri otvorených čelných dverách. Obsluha uchopí balík za viazaciu pásku a ľahkým povytiahnutím ho uvoľní zo stien komory a preklopí na pripravenú paletu ( toto umožňuje úkos na stenách komory ).

Hmotnosť zlisovaného balíka ( pri tejto veľkosti lisov ) umožňuje jednoduchú manipuláciu s minimálnou mierou použitia manipulačných zariadení.

Pre lis MH 10 je možná opcia vyklápacieho mechanizmu pre uvoľnenie balíka zo stien komory.