Produkty

Pre potreby vlastnej výroby disponuje spoločnosť PRESS Design, s.r.o. rôznymi technológiami a dielenským vybavením, ktoré v kooperácii poskytuje i svojim obchodným partnerom.

Okrem vlastných výrobkov ponúkame samostatné kapacity pre rezanie laserom, ohýbanie na ohraňovacom lise, trieskové obrábanie a zváranie rôznych konštrukčných zostáv a súčiastok.

Z vlastných výrobkov je naša výroba zameraná na:

Lisy na odpad

Jednoúčelové zariadenia

Technologické celky