Zváranie a trieskové obrábanie

Pre potreby spájanie materiálov zváraním disponujeme nasledovnými technológiami:

TIG – Zváranie netaviacou sa elektródou v inertnom plyne je proces zvárania s ochranným plynom a je jedným z procesov zvárania tavením.

MIG – Proces oblúkového zvárania, na základe ktorého vznikajú spojenia kovov, za pomoci ich zahrievania elektrickým oblúkom, ktorý vzniká medzi plynulo podávaným zváracím drôtom a zvarencom ( CO2)

MAG – Jedná sa o poloautomatické zváranie v ochrannej atmosfére aktívneho plynu. Ten má mimo ochrannej funkcie za úlohu aj vstupovanie do chemických reakcií v zvarovej kúpeli.

Odporové zváranie – vysoko odolné naváranie svorníkov s dlhou životnosťou, závitmi M3 – M10, s vonkajším a vnútorným závitom ( oceľové, nerezové ).

Zvárame: Antikorózne ocele, Konštrukčné ocele, Al zliatiny

Pre potreby obrábania kovov disponujeme nasledovnými strojmi :

Stĺpové vŕtačky, Konvenčné frézy, Konvenčný sústruh, Súradnicová vyvŕtavačka VKV 100

Priemyselné značenie mikrobodom. Značenie priamo do materiálu pomocou kmitajúceho hrotu