Technologické celky

Technologické celky sú komplexné zostavy strojných zariadení a dielov zostavených za určitým účelom.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti návrhu a výroby technologických liniek pre:

  • Skladovanie sypkých i tekutých surovín ( surovinové tanky, zásobníky, násypky, sklzy, prečerpávanie … )
  • Transport, dávkovanie a miešanie sypkých i tekutých surovín ( dopravníky, produktovody, miešadlá, roztápanie tukov, ohrievacie agregáty, … )
  • Filtráciu tekutín ( recyklácia olejov )
  • Manipuláciu s rôznymi bremenami a preprava po fázu paletizácie
  • Úpravu a rekonštrukciu výrobných liniek a automatizovaných pracovísk
  • Meranie a reguláciu s napojení na elektronický systém riadenia pracoviska a výroby