Lisy na odpad

Odpad v dnešnej dobe vzniká ako vedľajší produkt v každom odvetví priemyselnej výroby, služieb, obchodu či logistickej činnosti. Možnosti jeho recyklácie sú limitované jeho manipuláciou, zložením, tvarovou stálosťou, povahou a materiálovou rôznorodosťou. Rovnakú váhu pri jeho recyklácii zohrávajú náklady na jeho spracovanie, triedenie a uvedenie do stavu opätovného spracovania vo výrobkoch.

Denne je len logistickou činnosťou v pohybe množstvo tovarov a materiálov zabalených v plastových obaloch alebo kartónových krabiciach, často ešte prebalené fóliou. Rôznorodosť požiadaviek a nárokov na funkčnosť, design a obstarávacie náklady obalov podnietili vznik samostatného odvetia priemyslu, ktorého produktom sú použité obaly ako jedna zo zložiek odpadov. Prázdne obaly ale i iný odpad je potrebné niekde uskladniť a potom ho vyvážať do veľkých vonkajších kontajnerov, triediť a v lepšom prípade ekonomicky zhodnotiť . Množstvo odpadu narastá a zaberá tak cenné miesto pre samotnú produkciu a skladovanie výrobkov, ktoré sú hlavným zdrojom príjmov každej výrobnej a obchodnej spoločnosti.

Environmentálne smerujúca spoločnosť sa pokúša na túto masu materiálu pozerať ako na surovinu aj z dôvodu vyčerpateľnosti materiálových zdrojov z ktorých sa tento odpad skladá.

Spoločnosť PRESS Design s.r.o. úspešne vyvinula radu vertikálnych balíkovacích lisov PRESS, ktorú Vám na týchto stránkach predstavujeme.

Lisovacie zariadenia rady PRESS plnia Vaše požiadavky na minimalizáciu objemu odpadových materiálov do kompaktných celkov. Stabilizácia rozmerov zlisovaného materiálu je umožnená viazaním balíka viazacou páskou, špagátom, prípadne viazacím drôtom. Naše vertikálne balíkovacie lisy rady PRESS sú vhodné na lisovanie PET fliaš, stretch fólie, PE fólie a papierových obalov rôzneho druhu.